Danh mục cẩm nang

Tuyển dụng
Tìm việc
1000 tỷ với lãi suất 6,99%/năm dành cho doanh nghiệp (22/10/2014)


Khách hàng giao dịch tại ngân hàng


Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động để mua nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa dự trữ, thanh toán tiền hàng cho người bán, mua sắm công cụ dụng cụ và các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khác sẽ được cho vay với lãi suất 6,99%/năm.
Với các khoản vay dưới 6 tháng, doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất 6,99%/năm trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 áp dụng theo mức lãi suất thông thường. Với các khoản vay từ 6 đến dưới 12 tháng, doanh nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi 6,99%/năm trong 6 tháng đầu, từ tháng thứ 7 áp dụng theo mức lãi suất thông thường.

Theo DDDN

Về đầu trang