Thông tin gian hàng
Lượt xem: 358
Máy làm đá Hải Âu
Ngày tham gia: 25/12/2015

ĐT: 0913102168
DĐ: 0913102168
Địa chỉ: 78, Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: maylamdahn@gmail.com
Website:

Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 900 (900kg/24h)
Giá: 150,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 600 (600kg/24h)
Giá: 124,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 500 (500kg/24h)
Giá: 112,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 400 (400kg/24h)
Giá: 96,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 300 (300kg/24h)
Giá: 76,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 180 (180kg/24h)
Giá: 55,000,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 140 (140kg/24h)
Giá: 44,500,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 100 (100kg/24h)
Giá: 33,500,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Bán máy làm đá viên Hải Âu HA 80 (80kg/24h)
Giá: 30,500,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Máy làm đá viên Hải Âu HA 60 60kg/24h
Giá: 27,500,000 VNĐ
Đăng ngày: 25/12/2015
Máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu.
  
  

Về đầu trang